Als ondernemer dacht ik altijd dat zakelijk en persoonlijk twee verschillende dingen waren. Naïef natuurlijk, maar ik heb het mezelf lang wijs gemaakt. Tot zich problemen in m’n MT voordeden. Twee MT-leden konden niet met elkaar overweg. Ik stuurde hen naar Bas. Tot mijn verbazing vroeg die mij na één gesprek met hen of ik een keer wilde aanschuiven. Ik speelde een cruciale rol, dacht hij.
In de gesprekken die daarop volgden, werd het ons duidelijk. Het komt er op neer dat ik een soort vaderrol vervulde in het MT. De twee andere MT-leden deden alles om de gunst van ‘vader’ te krijgen, en dat had alles te maken met hun eigen leven. De een was vroeg zijn vader kwijt geraakt, de ander had van haar vader nooit iets positiefs gehoord. En ik probeerde onbewust de ideale vader te zijn die niemand tekort deed. Als ik de een waardering gaf, was de ander bang dat ik hem niet zag. Als ik tijd maakte voor de een, was de ander bang dat ik geen tijd meer voor haar had. Dat leidde tot een soort concurrentiegevoel bij die twee. Ergens diep vanbinnen had ik intussen het gevoel dat ik nooit genoeg kon geven aan waardering, maar ik kon dat nooit plaatsen. Ik dacht dat ik het gewoon beter moest doen. Bij Bas ontdekte ik dat dit alles te maken had met mijn levenshistorie.
Om kort te gaan: we beseften hoe we elkaar gevangen hielden in wat Bas een competitieve symbiose noemde. Toen we dat eenmaal snapten, konden we er meer op afstand naar kijken. We gingen op zoek naar onze onderliggende behoeften en hoe we die konden uitspreken. Het idee van schaarste, het gevoel dat er niet genoeg te geven of te krijgen is, hebben we losgelaten. We zijn als MT niet meer op een verborgen manier een oude behoefte aan het vervullen, maar kunnen ons zonder dat op de inhoud richten. Dat werkt stukken fijner. De relatie is nu veel opener en ook diepgaander. Je hoort mij in ieder geval nooit meer zeggen dat zakelijk en persoonlijk twee verschillende dingen zijn. Ze hebben alles met elkaar te maken. Je kunt er als ondernemer winst mee boeken door er eens met Bas over te gaan praten.

“Ik speelde de ideale vader in mijn bedrijf”