Als man in een groot, technisch bedrijf vond ik het een stap om aan mezelf te gaan werken middels coachgesprekken. Natuurlijk weet ik best dat ik me daar niet voor hoef te schamen, maar het was desondanks best een spannende stap. Ik meldde me bij Bas met onverklaarbare moeheid en angst om te falen. Die moeheid was medisch al gecheckt, maar daar kwam niets uit.
Met Bas ging ik op zoek naar de oorzaak. We ontdekten uiteindelijk een keten aan negatieve gedachten, waarmee ik een keten aan negatieve ervaringen creëerde. Dat waren eigenlijk twee belangrijke ontdekkingen. De gedachten zelf dus, en het feit dat ik daarmee zelf iets negatiefs in gang zette en ook in stand hield. In eerste instantie was ik boos op mezelf en voelde dat als falen, maar volgens Bas was mijn ontdekking juist goed nieuws, omdat het erop wees dat ik zelf ook het positieve resultaat kon beïnvloeden.
Wat gebeurde er bij mij? Ik praatte mezelf aan dat ik minder ben dan een ander. Dommer, onhandiger, enzovoorts. In mijn werk betekende dit dat ik de oplossing altijd bij anderen liet liggen, zelfs al had ik zelf wel een idee hoe het anders of beter kon. Daarmee werd ik afhankelijk van anderen, die door hun drukke agenda vaak niet aan mijn vragen toekwamen. Ik zei dan weer ‘zie je wel dat je niet belangrijk bent’ tegen mezelf, en voelde me dan nog kleiner dan ik al was. Tegelijk frustreerde het me enorm dat de oplossingen die ik wel zag, niet werden gebruikt en dat ik steeds maar moest afwachten of anderen in actie kwamen. Pas bij Bas begreep ik dat daar heel veel moeheid vandaan kwam. Altijd vechten tegen een negatief en hulpeloos gevoel, wat ik zelf in stand hield. Bas gaf me uiteindelijk de opdracht een nieuwe positieve keten te ‘ontwerpen’. Dat heb ik gedaan. Voortaan zou ik niet meer afwachten, maar zelf in actie komen met hulp vragen of oplossingen aanreiken. En ik moest leren duidelijke afspraken te maken met anderen en zo voor mezelf opkomen. Het is verbazend hoeveel baat ik heb gehad bij die stappen. Ze veranderden inderdaad de negatieve spiraal in totaal nieuwe ervaringen voor mij. Wel spannend, zo eerlijk wil ik wel zijn. Ik moest echt leren uit de schaduw te stappen en m’n mond open te doen. Maar ik ben minder afhankelijk van anderen. Op advies van Bas heb ik hier ook een gesprek met mijn leidinggevende over gevoerd, zodat die ook begrijpt met welk proces ik bezig ben. Het gevolg is dat hij mij ondersteunde in mijn persoonlijke groei.
Ik ontmoet Bas nog één keer in de maand, waarbij we allerlei casussen bespreken die op de een of andere manier aan mijn ‘thema’ raken. Zo blijf ik ook praktisch met de nieuwe inzichten aan de slag, want zoals Bas vaak zegt: veranderen gaat ook om vlieguren maken. Daar ben ik flink mee bezig en het werkt. Bedankt Bas!

“Ik bezorgde mezelf negatieve ervaringen”